PROJECT INFO

ข้อมูลโครงการ


ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ห่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพียง 350 เมตร
พื้นที่โครงการ : เฟสแรกประมาณ 3-0-27 ไร่
ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร

รายละเอียดห้องชุด : ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)  
ห้อง Studio 24.00  
ห้อง Studio 28.00  
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ (one bedroom) 30.00  
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ (two bedroom) 40.00  

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า