ผังห้อง


  • TYPE A
  • TYPE B
  • TYPE C
  • TYPE D
TYPE A

ห้องขนาด 24 ตร.ม.
ห้องสตูดิโอ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE B

ห้องขนาด 30 ตร.ม.
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE C

ห้องขนาด 28 ตร.ม.
ห้องสตูดิโอ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE D

ห้องขนาด 40 ตร.ม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE A

ห้องขนาด 24 ตร.ม.
ห้องสตูดิโอ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE B

ห้องขนาด 30 ตร.ม.
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE C

ห้องขนาด 28 ตร.ม.
ห้องสตูดิโอ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE C

ห้องขนาด 28 ตร.ม.
ห้องสตูดิโอ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น

TYPE D

ห้องขนาด 40 ตร.ม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ห้องครัวแยกส่วน
มีระเบียงพร้อมห้องนั่งเล่น