แปลนอาคาร

    Building A   Building B  
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2
  • ชั้น 3-8
  •  
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2
  • ชั้น 3-8
  •  

BUILDING A ชั้น 1

BUILDING A ชั้น 2

BUILDING A ชั้น 3-8

BUILDING B ชั้น 1

BUILDING B ชั้น 2

BUILDING B ชั้น 3-8