ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม 2556

ภาพประกอบความคืบหน้าโครงการ